Tin mới

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND về Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

     Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia hoặc thực hiện các hoạt động du lịch; cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác khu du lịch, điểm du lịch; cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

thu thu.jpg
Quy định này quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

     Theo đó, Quy định này quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gồm: Quản lý, bảo vệ tài nguyên du lịch; khu du lịch, điểm du lịch; các điểm du lịch là di sản văn hóa; các dịch vụ du lịch khác; phát triển du lịch cộng đồng; cơ sở lưu trú du lịch; khách du lịch; kê khai giá và niêm yết công khai giá dịch vụ du lịch; an ninh, trật tự xã hội; trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân. Đối với các nội dung khác về quản lý hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

     Về nguyên tắc quản lý hoạt động du lịch, khu du lịch và điểm du lịch, yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc phát triển du lịch quy định tại Điều 4 Luật Du lịch và các quy định của Quy định này. Cùng với đó là đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đơn vị chủ trì và tham gia phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch; đảm bảo tính kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế phát triển du lịch của địa phương và yêu cầu quản lý nhà nước; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong hoạt động quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch; kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch.

     Quy định cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Du lịch trong việc thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh.

     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2023 và thay thế Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế quản lý một số hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế quản lý một số hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Chi tiết Quyết định tại đây Tải về

 
BBT