Tin mới

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch
CTTĐT - Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách nhằm nâng cao chất lượng du lịch trên địa bàn tỉnh; Sở Du lịch vừa có văn bản số 436/SDL-QLDL ngày 18/5/2023 đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch tại địa phương.
CTTĐT - Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách nhằm nâng cao chất lượng du lịch trên địa bàn tỉnh; Sở Du lịch vừa có văn bản số 436/SDL-QLDL ngày 18/5/2023 đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch tại địa phương.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 457 homestay với 565 buồng, 1.953 giường và gần 1.100 nhà nghỉ, khách sạn tại 09 huyện, thị xã, thành phố. Thông tin từ Sở Du lịch cho biết, qua kiểm tra, nắm tình hình nhiều cơ sở lưu trú du lịch chưa chấp hành nghiêm túc các quy định theo Luật Du lịch năm 2017 như: Quảng cáo về loại, hạng cơ sở lưu trú không đúng quy định; không gửi thông báo trước khi đi vào hoạt động; khi thay đổi về tên cơ sở, quy mô, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật, chưa thực hiện chế độ báo cáo thống kê du lịch theo quy định.

Do đó để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; Sở Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đảm bảo đầy đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo Điều 49 Luật Du lịch; thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo Điều 53 Luật Du lịch và các quy định pháp luật liên quan.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, UBND xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra, rà soát cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, định kỳ hàng tháng gửi báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát về Sở Du lịch trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Thanh Huyền