Chào mừng năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Tin mới

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
BAN GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH TỈNH LÀO CAI

 

anh tin bai

Đ/c HÀ VĂN THẮNG

Sinh ngày 24 tháng 6 năm 1966

Quê quán: Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn: Đại học quản trị kinh doanh

Trình độ lý luận: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 02143.800.666

Email: hvthang-sdl@laocai.gov.vn

Quá trình công tác

Từ 10/1983 đến 10/1986

Công nhân Bưu điện huyện Bảo Thắng

Từ 10/1986 đến 10/1987

Đi học lớp Điện báo tại Bưu điện Hoàng Liên Sơn

Từ 10/1987- đến 10/1989

Tổ trưởng tổ báo thoại, thư chi đoàn, phó thư Công đoàn Bưu điện Bảo Thắng

Từ 10/1989 - đến 4/1993

Đi học tại chức khoa Quản lý khai thác viễn thông tại Trung tâm đào tạo bưu chính viễn thông I, Đông, Hà Tây, trong giai đoạn này vừa học vừa làm, năm 1991 làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bưu điện huyện Bảo Thắng, Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân Bưu điện hoàng Liên Sơn.

Từ 4/1993 đến 3/1996

Công tác tại Bưu điện thị xã Lào Cai, làm chuyên viên kế hoạch kiêm hợp đồng kinh tế, đồng thời trong giai đoạn này giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn sở, thư chi đoàn Bưu điện tỉnh, chi ủy viên chi bộ Bưu điện thị xã.

Từ 4/1996 - đến 10/2005

Công tác tại Văn phòng bưu điện tỉnh, đồng thời trong giai đoạn này đảm nhiệm các chức vụ sau:

- Chuyên viên thi đua kiêm Thường trực Hội đồng Khoa học Kỹ thuật.

 - thư đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh, Thường trực Công đoàn Bưu điện tỉnh.

 - Phó Ch tịch Công đoàn chuyên trách Bưu điện tỉnh.

- Ủy viên BCH, Chủ nhiệm UBKT, Báo cáo viên Đảng bộ Bưu điện tỉnh, thư chi bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh.

 - Chủ tịch chuyên trách Công đoàn Bưu điện tỉnh, Phó Bí thư Đảng bộ Bưu điện tỉnh

Từ 11/2005 đến 2/2008

- Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Lào Cai

Từ 3/2008 đến 01/2013

- P. thư chi bộ, P.Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lào Cai

Từ 2/2013 đến 3/2015

- Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Từ 4/2015 đến 4/2021

Tỉnh ủy viên, thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch

Từ 15/4/2022 đến nay

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Điều hành chung theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm toàn diện hoạt động của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai trước Tỉnh y, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về các lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Chịu trách nhiệm phân công, chỉ đạo xử lý và ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực công tác: Hoạt động của Đảng bộ Sở; Công tác tổ chức, bộ cán bộ; Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành; Tài chính ngành; Thi đua - khen thưởng, kỷ luật; Thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế; Hợp tác quốc tế, đề tài, đề án, dự án, chuyển đổi số; Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Tiếp dân, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Xây dựng cơ bản; Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Quy chế làm việc của cơ quan; Công tác đào tạo, bồi dưỡng; Các chế độ chính sách của CCVC và người lao động;

- Tham gia các Hội đồng, các Ban chỉ đạo theo sự phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công;

- Là người phát ngôn của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai;

- Trực tiếp ký các văn bản về Thanh tra thuộc thẩm quyền riêng của Giám đốc Sở, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển du lịch; thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài.

 - Trực tiếp theo dõi chỉ đạo hoạt động của Hiệp hội Du lịch tỉnh; Phòng Kế hoạch và Phát triển Du lịch;

- Chịu trách nhiệm phân hướng, chỉ đạo xử lý và ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Là chủ tài khoản số 1 của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai. Trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác tài chính của ngành; Kinh phí chi thường xuyên của cơ quan Sở; Các chương trình, dự án; Các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; công tác tài chính của đơn vị trực thuộc Sở.

- Theo dõi, phụ trách, chỉ đạo các hoạt động Du lịch tại: Thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên;

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lào Cai giao.

 

anh tin bai

Đ/c TRẦN SƠN BÌNH

Sinh ngày 13 tháng 9 năm 1978

Quê quán: Hồng Xuân, Thư,  Thái Bình

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản hội

Trình độ lý luận: Cử nhân

Điện thoại cơ quan: 02143.800 999

Email: tsbinh-sdl@laocai.gov.vn

Quá trình công tác

Từ  01/2002 đến 6/2002

Được tuyển dụng làm tập sự công chức - giảng viên tại khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

Từ 7/2003 đến 5/2007

Làm trợ giảng tại khoa Nhà nước Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

Từ  6/2007 đến 12/2008

Làm tập sự Giảng viên khoa Nhà nước Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

Từ  01/2009 đến 7/2011

Được bổ nhiệm làm Giảng viên khoa Nhà nước Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

Từ  8/2011 đến 11/2011

Được điều động, luân chuyển nhận công tác giảng viên, chuyên viên tại phòng Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai; Bí thư Đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2006 - 2009.

Từ 12/2011 đến 3/2012

Được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường chính trị tỉnh Lào Cai; Bí thư đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2009 - 2012.

Từ  4/2012 đến 12/2012

Được phân công Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai; Bí thư Chi bộ số III - Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2012 - 2015; Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Từ 01/2013 đến 12/2015

Chuyên viên phòng Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai; từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2015 được chỉ định làm Bí thư chi bộ số 4, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Từ 10/01/2016 đến 10/2020

Được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh; Chi ủy viên chi bộ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Từ 10/2020 đến 04/02/2021

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch

Từ 05/02/2021 đến 28/02/2021

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Từ 01/3/2021 đến nay

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch

Từ 15/4/2022 đến nay

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Tham gia chỉ đạo điều hành chung, trực tiếp xử lý công việc hàng ngày thuộc trách nhiệm giải quyết của Lãnh đạo Sở, giúp Giám đốc Sở phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.

- Chịu trách nhiệm phân hướng, chỉ đạo xử lý và ký các văn bản về lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác quản lý nhà nước về du lịch: Hoạt động lữ hành, khu điểm du lịch, hoạt động của các cơ sở lưu trú, vận tải du lịch và quản lý hoạt động dịch vụ du lịch khác trên địa bàn tỉnh; Công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến và phát triển sản phẩm du lịch; Các Chương trình hợp phát triển du lịch trong nước; hoạt động của trang thông tin điện tử (website) và các cổng du lịch thông minh do Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch quản trị và đơn vị doanh nghiệp ký hợp đồng với Sở; Công tác Công đoàn; An ninh - Quốc phòng, dân quân tự vệ;

- Trực tiếp ký các Quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, làng du lịch, biệt thự du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch; Hồ sơ thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hồ sơ cấp, cấp lại, cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nội địa và tại điểm;

- Theo dõi và phối hợp chỉ đạo hoạt động của Hiệp hội Du lịch tỉnh;

- Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban chỉ đạo cấp tỉnh khi Giám đốc phân công và cấp trên quyết định;

- Là Chủ tài khoản số 2 của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về công tác tài chính của Sở được Giám đốc ủy quyền ký các nội dung sau:

+ Được quyền ký các hợp đồng dịch vụ, hợp đồng thuê khoán chuyên môn, hợp đồng mua bán hàng hóa, nghiệm thu và các chứng từ thanh toán có giá trị dưới 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng);

+ Được ký duyệt các chứng từ thanh toán Lương và các khoản mang tính chất lương; Các khoản thanh toán đã được cụ thể hóa định mức trong quy chế chi tiêu nội bộ của Sở; Các Ủy nhiệm chi tài khoản tiền gửi ngân hàng theo phân công nhiệm vụ Ban giám đốc;

+ Ngoài các nội dung trên được ký các nguồn kinh phí khi Giám đốc có văn bản Ủy quyền trực tiếp theo từng lĩnh vực và thời gian cụ thể.

- Trực tiếp theo dõi chỉ đạo: Phòng Quản lý Du lịch; Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch;

- Theo dõi, phụ trách chỉ đạo hoạt động du lịch tại: Thị xã Sa Pa, huyện Bát Xát, huyện Bắc Hà.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao.


anh tin bai

Đ/c LẠI VŨ HIỆP

Sinh ngày 20 tháng 6 năm 1975

Quê quán: Quý, Kiến Xương, Thái Bình

Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán - Tin

Trình độ lý luận: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 02143.800 988

Email: lvhiep-sdl@laocai.gov.vn

Quá trình công tác

Từ 10/1996 đến 9/1998

Giáo viên trường THPT Sapa – Lào Cai

Từ 10/1998 đến 5/2001

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Lào Cai

Từ 6/2001 đến 4/2005

Chuyên viên UBKT Đảng uỷ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Lào Cai

Từ 5/2005 đến 8/2010

Đảng uỷ viên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Lào Cai

Từ 9/2010 đến 7/2019

Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai

Từ 8/2019 đến 14/8/2023

Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai

Từ 15/8/2023 đến nay

Đảng uỷ viên, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Tham gia chỉ đạo điều hành chung, trực tiếp xử lý công việc hàng ngày thuộc trách nhiệm giải quyết của Lãnh đạo Sở, giúp Giám đốc Sở phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực công tác: Thanh tra; Hành chính quản trị; Cải cách hành chính; ISO; một cửa; Lịch sử ngành; Nghiên cứu khoa học; Tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ; Tuyên truyền; Công tác Thanh niên; Hội Chữ thập đỏ; Công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ; Tổng hợp; Pháp chế;

- Phụ trách: Công nghệ thông tin; Hoạt động của Cổng thông tin điện tử (website) của Sở, kiêm Trưởng Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử Sở; Tham mưu ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong các hoạt động của ngành.

- Chịu trách nhiệm phân hướng, chỉ đạo xử lý và ký các văn bản về lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Tham gia thành viên các Hội đồng, Ban chỉ đạo cấp tỉnh khi Giám đốc phân công và cấp trên quyết định;

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo: Văn Phòng Sở; Thanh tra Sở.

- Theo dõi, phụ trách chỉ đạo hoạt động du lịch tại các huyện: Văn Bàn, Mường Khương, Si Ma Cai.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao.