Tin mới

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Thanh tra Sở Du lịch nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra

 


     Năm 2023, công tác thanh tra, kiểm tra của Sở Du lịch tiếp tục được triển khai thực hiện tốt đảm bảo theo đúng kế hoạch, nội dung đề ra; xử lý khách quan, chính xác, kịp thời các trường hợp vi phạm. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được xử lý, tháo gỡ kịp thời ngay từ cơ sở.

     Thanh tra Sở Du lịch đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Đoàn kết - kỷ cương - thích ứng linh hoạt - phát triển toàn diện” và “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả” gắn với phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng toàn ngành du lịch đón hơn 7,2 triệu lượt du khách, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 22.200 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.

anh tin bai

Kiểm tra công tác đăng ký lưu trú cho khách du lịch

Trong năm, Thanh tra Sở đã tham mưu thực hiện 8 cuộc kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đối với 125 tổ chức, cá nhân, gồm: 73 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch (22 tổ chức, 51 cá nhân); 1 tổ chức cơ sở kinh doanh vận tải khách du lịch; 24 cơ sở kinh doanh lữ hành (23 tổ chức, 1 cá nhân); 27 điểm du lịch đã được công nhận. Qua thanh tra đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 tổ chức, 26 cá nhân vi phạm; thu nộp ngân sách nhà nước 259.000.000 đồng. Tham mưu giải quyết kịp thời 01 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tham mưu giúp Ban giám đốc Sở triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo đúng quy định. Cử 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính, 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên tại Trường cán bộ thanh tra, 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại Học viện Hành chính quốc gia. Đồng thời, cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức.

anh tin bai

Đoàn kiểm tra Liên ngành kiểm tra cơ sơ lưu trú tại huyện Bắc Hà

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa được triển khai thực hiện thường xuyên, phủ khắp các địa bàn trong tỉnh. Chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra có mặt còn hạn chế do cán bộ thanh tra còn thiếu và chưa được tập huấn, đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh, Thanh tra Sở Du lịch xác định trong thời gian tới, cần triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chương trình, kế hoạch đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp như: tham mưu xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định trong hoạt động kinh doanh du lịch; Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, chủ trương chính sách pháp luật và các quy định có liên quan trong lĩnh vực du lịch; Tiến hành kiểm tra việc thực hiện Đề án, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực du lịch; tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động, kinh doanh dịch vụ du lịch; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về du lịch; theo dõi, đôn đốc, kịp thời kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định. Tham mưu giúp Ban giám đốc Sở triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ phát động, phấn đấu hoàn thành tốt các  mục tiêu,nhiệm vụ được giao trong năm 2024.    

                                                              Lê Việt Anh

Chánh Thanh tra Sở Du lịch