Tin mới

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Xếp hạng chuyển đổi số các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện
Ngày 3/4, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND phê duyệt kết quả xếp hạng mức độ chuyển đổi số các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện năm 2023.

Đây là năm thứ hai tỉnh Lào Cai tổ chức đánh giá chỉ số chuyển đổi số đối với các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Qua kết quả đánh giá, xếp hạng, điểm DTI nói chung của các cơ quan đều tăng cao so với năm 2022, phản ánh mức độ chuyển đổi số của tỉnh năm 2023 có bước chuyển biến mạnh mẽ.

1111.jpg
So sánh bộ chỉ số các cơ quan cấp tỉnh có thủ tục hành chính năm 2022 và 2023.

 

Các cơ quan cấp tỉnh được chia thành hai nhóm có thủ tục hành chính và không có thủ tục hành chính. Đứng đầu khối các cơ quan có thủ tục hành chính là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính.

2.jpg
5 cơ quan dẫn đầu trong khối các cơ quan có thủ tục hành chính.

Khối các cơ quan không có thủ tục hành chính điểm trung bình tăng 11,1% so với năm 2022. Các cơ quan dẫn đầu gồm: Văn phòng Tỉnh ủy; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tỉnh đoàn.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố, điểm DTI được xác định trên cơ sở 8 chỉ số chính, bao gồm: Nhận thức số; thể chế số; hạ tầng số; nhân lực số; an toàn thông tin; hoạt động chính quyền số; hoạt động kinh tế số; hoạt động xã hội số. Các địa phương dẫn đầu là thành phố Lào Cai, huyện Bắc Hà, huyện Văn Bàn. Đặc biệt, năm 2023, thành phố Lào Cai là đơn vị duy nhất đạt mức xếp hạng “dẫn dắt” với tổng số điểm 760,39/1.000.

Kết quả chuyển đổi số trung bình có điểm số đạt trên 50% phản ánh mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đến hết năm 2023, đạt được trên 50% mục tiêu đến năm 2025. Trong các năm tiếp theo, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần quyết tâm cao hơn mới có thể hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số theo Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 17/1//2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kết quả xếp hạng nhằm đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TU, đồng thời là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm được thực trạng chuyển đổi số, từ đó tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trong năm 2024.

Dưới đây là Quyết định xếp hạng tải về