Tin mới

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
LÀO CAI: TÍCH CỰC ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỐI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
Thực hiện Kế hoạch số 395/KH-UBND của UBND tỉnh Lào Cai, Ban Quản lý khu Kinh tế tổ chức cuộc họp về nội dung đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06), nhằm thống nhất phương án kết nối nền tảng cửa khẩu số với cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) dân cư, đồng thời khai thác hiệu quả thông tin từ CSDLQG dân cư phục vụ quản lý tốt hơn, thông minh hơn. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế số II Kim Thành.

Thực hiện Kế hoạch số 395/KH-UBND của UBND tỉnh Lào Cai, Ban Quản lý khu Kinh tế tổ chức cuộc họp về nội dung đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06), nhằm thống nhất phương án kết nối nền tảng cửa khẩu số với cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) dân cư, đồng thời khai thác hiệu quả thông tin từ CSDLQG dân cư phục vụ quản lý tốt hơn, thông minh hơn. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế số II Kim Thành.

anh tin bai

Toàn cảnh buổi họp

Cuộc họp bao gồm những nội dung chính như sau: (1) Kết nối, sử dụng thông tin dữ liệu dân cư thông qua nền tảng LGSP của tỉnh Lào Cai để quản lý người ra - vào và lưu trú trong khu vực cửa khẩu Kim Thành; (2) Phương án đầu tư trang thiết bị nhằm tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, cuộc họp gắn liền với 2 nội dung từ Đề án 06, đó là hoàn thiện mô hình điểm đã đăng ký với Bộ Công An, đồng thời sử dụng hiệu quả dữ liệu sẵn có từ nguồn CSDLQG dân cư trong phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK tại Cửa khẩu quốc tế số II Kim Thành.

Tham dự hội nghị, có sự hiện diện của ông Vương Trinh Quốc - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; đại diện các Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai, VNPT Lào Cai.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Vương Trinh Quốc - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế đánh giá cao công tác quản lý lưu trú tại khu vực cửa khẩu đạt được những kết quả đáng khích lệ trong thời gian qua, cùng với sự cố gắng của các Sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các chính sách. Đặc biệt, ông còn nhấn mạnh cách thức quản lý người ra – vào tại cửa khẩu chính là biện pháp quan trọng cần hoàn thiện, từ đó giúp đẩy mạnh phát triển nền tảng cửa khẩu số trong thời điểm hiện tại và tương lai.

anh tin bai

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vương Trinh Quốc phát biểu tại cuộc họp

Để làm tốt hơn nữa công tác phát triển CSDL trong thời gian tới, ông Tăng Văn Hạnh – Phó Giám đốc Sở thông tin và Truyền Thông Lào Cai đề nghị Bộ đội Biên phòng tiếp tục nghiên cứu triển khai quản lý người lưu trú tại khu vực cửa khẩu theo phần mềm ASM của Bộ Công an (C06); đồng thời, đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế phối hợp cùng những cơ quan, đơn vị tư vấn xây dựng kịch bản kết nối dữ liệu nhằm bảo đảm quá trình liên thông tại cửa khẩu. Cùng với đó là nhất trí với những giải pháp công nghệ nhằm thực hiện tốt kết nối dữ liệu về dân cư với nền tảng cửa khẩu số.

anh tin bai

Phó Giám đốc Sở thông tin và Truyền Thông Lào Cai Tăng Văn Hạnh nêu ý kiến

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được trong thời gian qua; nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai và thực hiện, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành trong thời gian tới.

Việc triển khai Đề án này có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính lan tỏa cao, đem lại lợi ích thiết thực và hiệu quả lâu dài. Trên cơ sở ấy, nâng cao chất lượng dịch vụ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK), đồng thời giúp giảm thời gian khi tham gia hoạt động XNK tại Cửa khẩu quốc tế số II Kim Thành.

Theo đó, Đề án đẩy mạnh tốc độ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ phát triển công dân số; hoàn thiện hệ thống phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư. Từ đó, góp phần thực hiện tốt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” với mục tiêu bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, đúng tiến độ đã đề ra.

Phòng ĐT&NDS.