Tin mới

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đánh giá tình hình thực hiện chuyển đổi số quý I
Chiều 3/4, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện chuyển đổi số quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh.

IMG_7472.JPG
Quang cảnh cuộc họp.

Trong quý I, Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương (như chỉ đạo giải quyết các khó khăn về hạ tầng số, triển khai các dự án quan trọng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, cửa khẩu; chỉ đạo hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, thể chế, các chương trình hợp tác, phối hợp… và nâng cao nhận thức cho người dân). Ngoài chỉ đạo thông qua các hội nghị, cuộc họp, văn bản của tỉnh, các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo đã lồng ghép chỉ đạo nội dung về chuyển đổi số gắn với nội dung chính của hội nghị, cuộc họp ở nhiều lĩnh vực khác...

Năm 2024, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đưa ra 24 mục tiêu, đến nay có 7 mục tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch giao; 9 mục tiêu thực hiện đạt trên 70%; 6 mục tiêu đạt 50% - 70%; 2 mục tiêu thực hiện dưới 50% kế hoạch giao.

 

Một số chỉ tiêu nổi bật như: Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng đạt 97%/95%; thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước được cắt giảm về thời gian đạt 30%/10%; tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng smartphone đạt 82%/80%; tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 95%/95%; tỷ lệ người dân có nhu cầu thanh toán mua bán các loại hàng hóa, dịch vụ có tài khoản thanh toán điện tử 45%/40%...

Đồng chí Dương Đức Huy phát biểu về công tác chuyển đổi số của các cơ quan khối Đảng nói chung và chuyển đổi số trong lĩnh vực tuyên giáo nói riêng.

Đồng chí Dương Đức Huy phát biểu về công tác chuyển đổi số của các cơ quan khối Đảng nói chung và chuyển đổi số trong lĩnh vực tuyên giáo nói riêng.

Hoạt động chính quyền số đã được quan tâm, góp phần thay đổi phong cách làm việc của lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động, bảo đảm khoa học, nhanh chóng, chính xác, văn minh, hiện đại; nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ Nhân dân. Ngay từ đầu năm, tỉnh đã quan tâm, ban hành nhiều cơ chế, chính sách, chỉ đạo về công tác chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính.

Các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; nhận thức của người đứng đầu và cán bộ công chức về chuyển đổi số được nâng lên rõ rệt; nhiều cơ quan đã có cách làm hay, nội dung sáng tạo gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số. Việc sử dụng hệ thống các phần mềm ứng dụng tập trung đã dần đi vào nền nếp và bước đầu đạt hiệu quả. Các văn bản, báo cáo hành chính không có nội dung mật đã được các phòng nghiệp vụ, cán bộ cơ quan tạo lập hồ sơ, trình ký số trên Hệ thống quản lý văn bản IOffice. Hiện tỷ lệ ký số phát hành văn bản điện tử đạt 80% (cao nhất từ trước đến nay)...

 
IMG_7451.JPG
Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao mô hình nông thôn mới thông minh, đề nghị đánh giá chi tiết làm căn cứ nhân rộng mô hình.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh xác định tiếp tục triển khai việc ban hành kế hoạch phối hợp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với UBND tỉnh; tăng cường thực hiện thanh toán trực tuyến; đánh giá mô hình và thực hiện thí điểm chuyển đổi số cho xã nông thôn mới thông minh để nhân rộng; nghiên cứu xây dựng, ban hành một số hướng dẫn, quy định đáp ứng công tác chuyển đổi số; tổ chức hướng dẫn, triển khai đào tạo, tập huấn sử dụng các nền tảng số cơ bản dành cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp...

IMG_7468.JPG
Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh nêu ý kiến cần tập trung cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số; xây dựng công dân số, xã hội số...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh yêu cầu trước hết phải xác định nỗ lực, quyết liệt, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu trong chuyển đổi số, xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, không phải vấn đề riêng của từng ngành. Đề nghị rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ để xây dựng lại kế hoạch, lộ trình, giải pháp, đề xuất thay đổi; đưa ra các sản phẩm nổi bật, làm rõ thời gian, xác định cụ thể tiêu chí; làm rõ nội hàm "thông minh" trong đô thị thông minh, cửa khẩu thông minh, nông thôn thông minh...

IMG_7489.JPG
Đồng chí Đặng Xuân Phong phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo cần quan tâm tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng nòng cốt là thanh niên "cầm tay chỉ việc" để nâng cao trình độ, kỹ năng số cho người dân. Riêng đối với Đề án 06, cần quan tâm chỉ đạo, làm việc với các cơ quan Trung ương về các nội dung: thanh toán không dùng tiền mặt (theo đặc thù địa phương); đặc biệt lưu ý tội phạm mới, phải đảm bảo an toàn thông tin cho người dân, không để người dân bị đánh cắp thông tin, lừa đảo, mất tiền trong tài khoản...

Theo LCĐT