Tin mới

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Lào Cai: Ban hành quy định về mức thu phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh
CTTĐT - Tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Lào Cai Khoá XVI đã thông qua Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND  ngày 6/7/2023 quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai và  có  hiệu  lực  từ  ngày  01/8/2023.
CTTĐT - Tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Lào Cai Khoá XVI đã thông qua Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND  ngày 6/7/2023 quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai và  có  hiệu  lực  từ  ngày  01/8/2023.
anh tin bai

Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND đã được biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Lào Cai Khoá XVI

Theo đó, Nghị quyết này quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Người dùng có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

Nghị định quy định rõ mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình bằng 60% mức thu đối với từng loại phí, lệ phí quy định tại các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành còn hiệu lực thi hành; Được áp dụng với các đối tượng là các tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, trừ những đối tượng được miễn phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; Các cơ quan, tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/8/2023.

anh tin bai

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng.

Hiện theo thông kế dịch vụ công toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lào Cai (https://dichvucong.laocai.gov.vn/) có 1.822 dịch vụ.